Pranie

Zazwyczaj sen o praniu związany jest ze sferą rodzinną. Jeżeli we śnie widzimy dużą stertę prania, to niedługo zostaniemy zmuszeni do rozwiązania pewnych spraw związanych z najbliższymi. Także widok brudnego prania może oznaczać konflikty w gronie rodzinnym lub waśnie, które przyczynią się do pogorszenia relacji między bliskimi. Widok upranej i świeżej bielizny oznacza szczęście rodzinne oraz liczne sukcesy i korzyści. Jeśli zaś, we śnie widzimy mokre pranie, to niestety, ale nasze zdrowie ulegnie pogorszeniu.

Widok niewypranego prania może stanowić przestrogę przed przypadkowymi znajomościami, które mogą przynieść więcej szkód niż pożytku. Dlatego warto zachować pewną czujność, ponieważ sen o brudnym praniu stanowi jawną przestrogę przed nieszczęśliwymi relacjami. Również widok prania może przestrzegać przed plotkami lub oszczerstwami, które mogą pojawić się w otoczeniu osoby śniącej.

Warto wiedzieć, że sen o praniu jest także pragnieniem oczyszczenia się z pewnych „brudów” i nieczystego sumienia. Często także oznacza siłę do przeprowadzenia koniecznych zmian w swoim życiu. Jeśli we śnie wieszamy pranie, to niestety, ale ktoś zachowuje się wobec osoby śpiącej wyjątkowo nieuczciwie. Także sen, w którym ściągamy pranie, wskazuje na rozwiązanie ważnego sporu lub pogodzenia się z pokłóconą osobą. Jeśli zaś, we śnie pierzemy stare ubrania lub szmaty, to w najbliższym czasie musimy unikać niepewnych sytuacji lub nieprawdziwych informacji, które mogą nie tylko zaszkodzić otoczeniu, lecz przede wszystkim osobie śniącej.

Inne znaczenie snu:

Pranie

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów