Zaręczyny

Jeżeli w marzeniu sennym widzimy zaręczyny, to być może w świecie rzeczywistym odczuwamy dużą potrzebę miłości lub osiągnięcia stabilizacji życiowej. Także wydarzenie związane z zaręczynami oznacza osiągnięcie pewnej otwartości w sprawach sercowych lub rozwój związku miłosnego. Warto pamiętać, że widok zaręczyn jest również związany z widokiem dymu z komina. Jeżeli widzimy gęsty dym, to możemy spodziewać się szybkich zaręczyn lub szczęśliwego związku. Należy wiedzieć, że widok zaręczyn może także wskazywać na zakończenie pewnej poważnej pod względem uczuciowym relacji. Jeżeli we śnie świętujemy cudze zaręczyny, to możemy spodziewać się własnych zaręczyn lub bardzo szybkiego ślubu. Także zaręczyny we śnie zamężnych lub żonatych może zwiastować piękną przyjaźń, lub znajomość, która wyjątkowo pozytywnie wpłynie na życie osoby śniącej. Jeżeli w marzeniu sennym nasza propozycja małżeństwa zostaje odrzucona lub to osoba śniąca odrzuca zaręczyny, to być może w świecie rzeczywistym niedługo zakończy się pewna znajomość lub ta sytuacja stanowi przestrogę przed konfliktem z bliską osobą. Negatywna reakcja na zaręczyny może stanowić przestrogę przed niewłaściwym ulokowaniem uczuć. A jeśli w marzeniu sennym otrzymaliśmy zaręczynowy pierścionek, to niestety, ale w niedługim czasie osoba śniącą będzie walczyła o względy pewnej osoby, z którą wiąże swoją przyszłość. W tej sytuacji otrzymanie pierścionka zaręczynowego oznacza walkę o serce bliskiej osoby. Warto wiedzieć, że w przypadku zaręczyn obcej osoby, to niedługo w życiu śniącego pojawi się szansa na wielką miłość.

 

Zaręczyny

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów