Dym

Pojawienie się dymu jest znakiem dla śniącego, że znalazł się w niejasnej i niebezpiecznej sytuacji. Uczucie niepewności i niepokoju potęguje to, że dym zmniejsza przejrzystość powietrza, które symbolizuje intelekt i sferę mentalną. Powoduje to trudności w jasnym myśleniu i obiektywnych osądach, a przecież jeżeli widzimy lub czujemy dym nasza reakcja powinna być błyskawiczna.

Sen może mieć też pozytywną symbolikę, gdyż dym rozwiewający się do atmosfery oznacza rozwiązanie konkretnego problemu. Czasami sen należy traktować jako znak, że jakieś zadanie tylko wydaje się trudne do realizacji.

Inne znaczenie snu:

Dym

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów