Policjant

Postać policjanta nie zawsze odnosi się do wyrzutów sumienia lub popełnionych błędów w świecie rzeczywistym. Zazwyczaj sen o policji może posiadać wiele znaczeń.

Symbolika policji w marzeniu sennym

Najczęściej policja w marzeniu sennym odnosi się do moralności oraz zasad etycznych. A także wskazuje na osobiste poglądy, przekonania lub postawy wobec otoczenia. Jeżeli we śnie widzimy policję, to należy zastanowić się nad naszym zachowaniem. Być może próbujemy przeciwstawić się pewnym zakazom narzuconym z zewnątrz lub być może jesteśmy zbyt surowi wobec swoich czynów. Również widok policjanta może stanowić projekcję strachu przed oceną otoczenia, konsekwencjami swoich działań lub postać policji może odnosić się bezpośrednio do jakości naszych relacji z innymi. Jeżeli we śnie widzimy policjanta, to być może w naszym życiu zdecydowaliśmy się na zbyt lekkomyślne kroki, które przyniosą nam wyjątkowo dotkliwą porażkę. Także widok policjanta stanowi przestrogę przed nielegalnym postępowaniem lub zachowaniem sprzeciwiającym się obowiązującym normom społecznym. A jeżeli we śnie jesteśmy policjantami, to może osoba śniącą odczuwa dużą potrzebę związaną ze wtrąceniem się w sprawy bliskiej osoby. Może osoba śniąca odczuwa dużą irytację z powodu zbyt opieszałego zachowania tej osoby. A może osoba śniąca czuje dużą potrzebę związaną z upomnieniem najbliższych?

Jeżeli w marzeniu sennym wzywamy policję, to prawdopodobnie osoba śniąca nie zamknęła pewnych spraw z przeszłości. Może to już odpowiedni czas na rozwiązanie pewnego konfliktu, szczególnie, że nie rozwiązane sprawy wciąż wpływają na życie śniącego. Może osoba śniąca nie potrafi upomnieć się o swoje szczęście lub dobro. Może to czas, ab pozałatwiać pewne sprawy z przeszłości? A jeżeli we śnie uzyskaliśmy dużą pomoc ze strony policji, to niestety, ale osoba śniąca wda się w pewnie nieprzyjemne interesy. Także warto zachować ostrożność przed podjęciem ważnej decyzji. Może w życiu śniącego pojawi się szansa, która nie zawsze zakończy się wyjątkowo pozytywnie? Warto jeszcze raz przeanalizować złożoną propozycję. A jeżeli we śnie jesteśmy ścigani przez policję, to w życiu osoby śniącej w niedługim czasie odezwie się jego sumienie. To nie jest odpowiedni czas na oszukiwanie bliskich, lub próby ukrycia pewnej tajemnicy. Osoba śniąca może z tego powodu odczuwać duże wyrzuty sumienia. A jeśli we śnie rozmawiamy z policjantem, to być może osoba śniąca w niedługim czasie będzie musiała załatwić kilka ważnych spraw. Nie warto iść na skróty, szczególnie że ta sprawa wymaga ściśle określonych kroków i decyzji.

Co ciekawe, sen o policji najczęściej pojawia się w marzeniach osób, które przeżywają wyjątkowy okres buntu. W tym przypadku widok policjanta stanowi przestrogę przed nieprzemyślaną decyzją oraz pochopnym zachowaniem. Czasami sen o policji może stanowić wskazówkę, aby dokładnie przyjrzeć się swojej sferze psychiki. Może w naszej duszy toczą się duże konflikty lub straciliśmy poczucie sensu naszych działań? A może osoba śniąca czuje się zagubiona w nowej roli społecznej i potrzebuje wskazówki, dotyczącej jej zachowania?

Sen o policji może odnosić się do naszych relacji z najbliższymi, szczególnie ojcem. Jeżeli we śnie widzimy surowego policjanta, to być może nasze wcześniejsze doświadczenia życiowe wskazują podświadomy lęk przed ojcem lub inną osobą, odpowiedzialną za nasze wychowanie. A jeżeli we śnie próbujemy oprzeć się władzy lub kłócimy się z policjantem, to być może w świecie rzeczywistym próbujemy walczyć z pewnymi zasadami społecznymi lub ktoś próbuje nam narzucić swoją własną wolę. Także zatrzymanie przez policję stanowi wyraz upomnienia odnoszącym się do naszego zachowania lub postaw wobec otoczenia. W tym przypadku warto zachować cierpliwość i unikać wszelkich konfliktów.

Jeżeli w marzeniu sennym zachowujemy się agresywni wobec policji, to być może za wszelką cenę próbujemy walczyć nie tylko z narzuconą władzą, ale również stanowi projekcję buntu przeciwko własnym zasadom i przekonaniom. Może jesteśmy zbyt surowo wobec siebie, a może odczuwamy dużą chęć do zmiany swojego dotychczasowego życia? Czasami widok bójki z policją wakuje na walkę z zasadami społecznymi lub poglądami i to za wszelką cenę. Również ta sytuacja może oznaczać duży konflikt wewnętrzny, który sprawia, że czujemy się zagubieni. Może to czas na uporządkowanie swoich własnych spraw i dokonanie klasyfikacji swojej hierarchii wartości moralnych? A może czujemy się skrępowani i zniewoleni narzuconymi zasadami i czyjąś wolą? Warto zastanowić się nad swoimi potrzebami oraz znaczeniem snu, w którym pojawia się postać policjanta.

Sennik policjant - znaczenie snu

Policjant

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów

Strzelanina Widzieć we śnie strzelaninę oznacza podjęcie ostatecznej decyzji, dążenie do celu