Sms

Sen o wiadomości tekstowej odnosi się najczęściej do wydarzeń z naszego życia. Największe znaczenie ma w tym przypadku treść SMSa oraz osoba nadawcy, lub odbiorcy. W tych elementach należy upatrywać wskazówek lub przestróg dotyczących naszego życia.

Szczegółowe znaczenie snu:

Sms

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów