Tunel

Tunel symbolizuje niepewną sytuację, zwłaszcza gdy nie możemy trafić do wyjścia. Może być to więc wskazówka dla śniącego, by postępować odważniej w życiu.

Szczegółowe znaczenie snu:

Tunel

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów