Znaki drogowe

Do interpretacji snu przyda się podstawowa znajomość znaków drogowych. Znaki drogowe pełnią funkcje ostrzegawcze lub informacyjne, dlatego też w tych kategoriach należy traktować sen – jako wskazówkę dotyczącą naszego życia.

Znaki ostrzegawcze jak sama nazwa wskazuje, stanowią przestrogę dla śniącego. Charakterystyczne żółte tło we śnie powinno dodatkowo wzbudzić naszą czujność. Znaki zakazu informują natomiast śniącego, by trzymał na wodzy swoje popędy i oparł się pokusom. Postępowanie niemoralne czy nawet niegodne z prawem może sprowadzić na nas kłopoty. Znaki nakazu są z kolei zachętą dla śniącego, by odważniej podejmował pewne decyzje, realizował swoje plany.

Świat znaków drogowych jest dość bogaty, jeśli chodzi o symbole. Na znakach może znaleźć się bowiem wiele różnych motywów, które same w sobie mają złożone znaczenie, jak np. człowiek, zwierzę, pociąg, szpital, lawina, rower, kolory. Warto więc skorzystać z naszego sennika i sprawdzić poszczególne hasła.

Wiele zależy od osobistej interpretacji śniącego, większość znaków odnosi się bowiem do jakichś spraw z naszego życia. Na szczęście dla osoby, która zna znaczenie znaków drogowych, nie będzie to trudne.

Znak Stop

Łatwo się domyślić znaczenia tego znaku – STOP oznacza, że powinniśmy zatrzymać się dłużej przy jakiejś sprawie, dokładnie się zastanowić zanim ruszymy dalej. Sen może również być sygnałem, że należy zareagować w jakiejś sprawie, powiedzieć przysłowiowe „stop”.

Znaki ograniczające prędkość

Ostrzeżenie, które należy potraktować jako aluzję do braku kontroli, zbyt chaotycznego i ryzykownego trybu życia. Śniący powinien zwolnić nieco tempo, gdyż nie trudno o wypadek.

Zakaz zawracania

Sygnał, że nie warto wycofywać się z podjętej już decyzji i obranego celu.

Objazd

Sen o znaku drogowym informującym o objeździe oznacza, że musimy poszukać alternatywnego rozwiązania jakiegoś problemu/zadania, nawet jeśli będziemy musieli włożyć w to więcej pracy.

Ostrzeżenie przed zwierzętami

Sen o znakach informujących o zwierzętach sugeruje, by lepiej troszczyć się o bliskich. Warto również sprawdzić znaczenie poszczególnych haseł zwierząt w naszym senniku.

Znaki kierunku i miejscowości

Znaki, które wskazują odległość do danej miejscowości lub obiektu, mogą odnosić się pośrednio do tego, w jakim tempie zbliżamy się do osiągnięcia swoich celów.

Sygnały świetlne we śnie mają niemal takie same znaczenie jak w rzeczywistości. Czerwony to przestroga by się powstrzymać przed działaniem, również żółty sugeruje ostrożność. Gdy natomiast sygnalizacja wskazuje kolor zielony, powinniśmy ostatecznie przekonać się do jakiejś decyzji.

Znaki drogowe

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów