Helikopter

Osoby, którym śni się helikopter, raczej tego nie żałują – jest to motyw obrazujący znaczny potencjał, duże możliwości i ambicje oraz osiąganie coraz wyższego poziomu w karierze zawodowej i w życiu osobistym. Dlatego sny, w którym widzimy unoszący się do góry helikopter, lecimy nim czy nawet sterujemy zapowiadają nam pomyślność. Na to mogą liczyć zwłaszcza osoby pracowite, które nie zadowalają się osiągniętymi już sukcesami, tylko wyznaczają kolejne cele.

Śmigłowiec czasami jest sygnałem ostrzegawczym dla śniącego, że działa on w zbyt dużym pośpiechu i próbuje zrobić zbyt wiele rzeczy naraz. Dla zbyt narwanych osób takie postępowanie może skończyć się tym, że żadnej sprawy nie uda się doprowadzić do końca.

Inne znaczenia snu:

Helikopter

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów