Rzęsy

Widok gęstych rzęs w marzeniu sennym oznacza radość oraz chwile szczęścia. Często wypadające lub spalone rzęsy wskazują na chwile smutku oraz nieszczęścia. Czasami ten motyw rzęs oznacza poniesienie dużych strat, szczególnie w sferze materialnych. Widok pięknych rzęs może oznaczać odniesienie dużych sukcesów lub wskazuje na uznanie otoczenia. Czasami długie rzęsy mogą stanowić przestrogę przed utratą zaufania wobec bliskiej osoby. Być może niedługo wyjawimy pewną tajemnicę, która przyczyni się do konfliktu z otoczeniem. Długie i piękne rzęsy mogą oznaczać pochopną decyzję, która zostanie podjęta dość lekkomyślnie. Czasami piękne rzęsy mogą oznaczać chwile zazdrości wobec bliskiej osoby lub próbę nawiązania bliskiego kontaktu. Widok pomalowanych rzęs oznacza smutek i nieszczęście w gronie rodzinnym, zaś naturalne rzęsy wskazują na radość oraz poprawę relacji w najbliższym otoczeniu. Warto również zapamiętać osobę, u której dostrzegamy rzęsy, ponieważ interpretacja snu jest ściśle związana z tą osobą. Może zachowujemy się nieodpowiednio wobec niej lub nasze postępowanie może przyczynić się do poniesienia porażki. Czasami widok własnych rzęs w marzeniu sennym oznacza chwile szczęścia lub radości, które pojawią się po długim okresie pechowych sytuacji w życiu. Czasami długie rzęsy mogą wskazywać na pewne problemy, które mogą pojawić się pod wpływem plotek lub oszczerstw składanych przez osobę śniącą. I w tym przypadku, rzęsy stanowią przestrogę przed słowami, które mogą zranić najbliższe otoczenie.

 

Rzęsy

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów