Córka

Dla osób mających córkę

Bardzo często sen jest symbolem, który określa relację z potomstwem, w tym przypadku z córką. Sen może oznaczać, iż śniący boryka się z pewnego rodzaju niepewnością, niepokojem spowodowanym przede wszystkim troską o dobro najbliższych.

Dla osób bezdzietnych

Dla osób spodziewający się dziecka

Córka

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów