Nauczyciel

Nauczyciel w naszym śnie symbolizuje autorytet, przewodnika życiowego. Postać belfra najczęściej odnosi się do osoby, która próbuje nam pomóc, udziela wskazówek i porad życiowych lub inspiruje. Dla chorego będzie to na przykład lekarz, a dla młodego pracownika starszy stażem kolega. Nauczyciel może też odnosić się do naszego ojca, dziadka, wujka czy starszego brata.

W negatywnym znaczeniu sen o nauczycielu będzie odzwierciedlał kogoś, kto wszystko wie najlepiej lub wykorzystuje swoją władzę i wiedzę do złych celów.

Inne znaczenie snu:

We śnie o nauczycielu warto czasami zwrócić uwagę na przedmiot, którego on uczy. I tak:

Nauczyciel

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów