Papież

Papież jest symbolem sennym najwyższej rangi, ujrzeć bowiem zwierzchnika kościoła katolickiego nawet we śnie jest czymś wyjątkowym. Dla Polaków tym bardziej, że przecież na tym stanowisku przez lata zasiadał nasz wielki rodak Jan Paweł II. Wielka miłość, jaką wielu z nas darzy Karola Wojtyłę ma przełożenie na sny – wiele z nich jest wyrazem tęsknoty za nim i jego naukami. Jeśli chodzi o interpretację snu z innymi papieżami, to możemy spokojnie wzorować się na reszcie świata.

Papież reprezentuje wyższe ja, przewodnika duchowego, anioła stróża, autorytet. Sen ma pozytywne znaczenie szczególnie dla katolików, ale i osoby niewierzące w Boga mogą go sobie wziąć do serca. Kluczem do odczytania znaczenia snu jest oblicze papieża:

Inne znaczenie snu:

Papież

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów