Kościół

Pierwsze kościoły powstały w IV wieku i od tego czasu dla osób wierzących są miejscami wyjątkowymi, takimi, do których należy mieć szacunek. Wiele ważnych chwil w życiu chrześcijanina dzieje się w tym budynku: chrzest, komunia, wstąpienie w związek małżeński, aż po symboliczne pożegnanie się ze światem żywych. Sen o kościele jest więc odniesieniem do wartości moralnych i duchowych.

Kościół jako instytucja ma określoną hierarchię i porządek etyczny, więc może sugerować śniącemu, że należy postępować zgodnie z własnym sumieniem, ale też i ustalonym odgórnie prawem. Patrząc przez pryzmat niezmiennych obrzędów religijnych, które od lat przebiegają wedle ustalonego scenariusza, sen o kościele może oznaczać potrzebę uporządkowania swojego życia i wprowadzenia w nim systematyczności oraz konsekwencji.

Szczegółowe znaczenie snu:

Ołtarz

Ołtarz to miejsce, w którym najczęściej dokonuje się różnego rodzaju ofiary. Dla śniącego może to być więc osiągniecie własnego szczęścia, jak i ofiarowanie go komuś innemu.

Widok ołtarza ma trochę przewrotną symbolikę, jeśli chodzi o pary, oznacza bowiem dla nich kłótnie i niesnaski, a w najgorszym przypadku nawet rozwód. Z kolei singlom ołtarz przepowiada nowy związek, a nawet rychły ślub.

Spowiedź

Sen o spowiedzi może być spowodowany wyrzutami sumienia śniącego, dręczącą sprawą z przeszłości, która nie daje spać po nocach. Motyw spowiedzi powinien zwiastować ulgę, oczyszczenie umysłu ze złych myśli.

Kaplica

Sen jest niepomyślną wróżbą dotyczącą kłótni w naszym otoczeniu lub słabych wyników w interesach. Wchodzenie do kaplicy jest na przykład przestrogą przed zbytnią ufnością wobec nieznajomych ludzi. Młodych ludzi wizja kaplicy ostrzega z kolei przed pomyłkami miłosnymi.

Katedra

Jeśli motywem naszego snu jest katedra, to jest to sygnał ostrzegawczy, by przestać tęsknić za rzeczami nieosiągalnymi i nierealnymi, zarówno jeśli chodzi o sferę duchową, jak i materialną. Sen podpowiada, by docenić to co mamy, umieć się tym cieszyć i jednocześnie przestrzega przed zarozumiałością.

Klasztor

Klasztor słusznie kojarzy się z wyciszeniem, miejscem odosobnienia i całkowitego skupienia, dlatego sen wskazuje na potrzebę przewartościowania pewnych rzeczy, poważnych przemyśleń nad własnym życiem, zarówno w sferze duchowej, jak i uczuciowej czy zawodowej.

We śnie mogą pojawić się duchowni, na przykład ksiądz lub mnich. Wtedy postać tą należy traktować jako senny portret naszego opiekuna i anioła stróża, możliwe nawet, że udzieli nam wskazówek dotyczących życiowych spraw.

Czasami sen, w którym jesteśmy mnichem wskazuje na porzucenie uciech cielesnych, negacji własnej sfery seksualnej.

Złym znakiem dla śniącego jest zburzony klasztor, wtedy odzwierciedla to niemożność odwrócenia sytuacji życiowej, brak warunków do skupienia i realizacji własnych pomysłów.

Podczas fantazji z kościołem mogą pojawić się różne wątki i różni ludzie, choćby ksiądz. Zapraszamy więc do osobnego artykułu, w którym podpowiadamy jak interpretować motyw duchownego, a nawet papieża we śnie.

Kościół

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów