Topielec

Topielec w marzeniu sennym zazwyczaj wskazuje na zabawę, która może przynieść duże zagrożenie. W tej sytuacji widok topielca oznacza przestrogę przed pewnymi działaniami, które mogą przynieść porażkę lub przyczynić się do nieszczęśliwego zdarzenia. Należy także wiedzieć, że sen, w którym pojawia się topielec, stanowi zapowiedź dużego kryzysu.

Bywa, że sen o topielcu oznacza przemęczenie lub sytuacje, która może przyczynić się do zaburzenia wewnętrznej równowagi. Może warto zwrócić większą uwagę na stan swojego zdrowia? A jeżeli to my jesteśmy topielcami, to niedługo ważne problemy zostaną rozwiązane. Często bycie topielcem wskazuje na zwycięstwo dobra. Ale jeżeli nie udało się uratować topielca, to być może pomagamy niewłaściwej osobie. Często taki sen oznacza zmarnowanie szansy danej od losu lub poświęcenie sił na nieodpowiednią sprawę.

Także widok topielca oznacza kryzys emocjonalny, zaś wyciąganie topielca z wody wskazuje na stany depresyjne, które pojawią się po rozstaniu z bliskiej osoby. Także utonięcia topielca stanowi przestrogę przed utrata bardzo bliskiej osoby lub zapowiada nieszczęśliwy okres w życiu osoby śniącej. Warto również zapamiętać kim był topielec. Jeżeli topielcem była bliska osoba, to niestety, ale ktoś z najbliższego toczenia będzie potrzebował wsparcia oraz pomocy ze strony otoczenia. Jeżeli uratowaliśmy nieznajomą osobę, to niedługo okażemy pomoc lub wsparcie obcej osobie, która przyczyni się do pozytywnych zmian w życiu osoby śniącej.

Sennik topielec - znaczenie snu

Inne znaczenie snu

Topielec

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów