Dom

Podstawowe znaczenia snu:

Poszczególne pomieszczenia oraz elementy w domu:

Dom jest odniesieniem do sfery umysłowej człowieka i jego osobowości. Istnieją różne koncepcje dotyczące symboliki domu w snach.

Według niektórych teorii górne partie domu symbolizują to co najważniejsze, a piętra niższe sprawy mniej istotne. 

Dom jest symbolem ciała ludzkiego oraz jego wewnętrznego i zewnętrznego stanu:

  1. Dach - mózg
  2. Drzwi, okna - organy płciowe
  3. Piwnica - nogi
  4. Balkon – piersi, czoło


Według koncepcji psychodynamicznej poszczególne piętra domu oznaczają sfery osobowości.

  1. Strych, poddasze: Poziom nadświadomości, sprawy duchowe.
  2. Górne piętra symbolizują sprawy związane z logiką, samokontrolą, silną wolą
  3. Parter: Poziom świadomości.
  4. Piwnica: Utożsamia zakamarki naszej psychiki, emocje, uczucia i pragnienia nieakceptowane przez śniącego, brudne sprawki, to, co próbuje on ukryć przed otoczeniem.


Sigmund Freud przedstawia jeszcze inny punkt widzenia, w którym każdy otwór w domu reprezentuje kobiece narządy płciowe, a wchodzenie przez nie jest metaforą stosunku seksualnego.

Dom

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów