Kaczka

Kaczka jest zwierzęciem o wszechstronnych możliwościach, gdyż potrafi pływać i latać. To sprawia, że w snach przypisuje jej się symbolikę związaną z żywiołem powietrza i wody, czyli intelekt i emocje. Na ogół ma dobre znaczenie dla śniącego, zapowiada bowiem zaszczyty, spełnione nadzieje.

Kaczka

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów