Obcięcie włosów

Obcinanie włosów najczęściej symbolizuje odcięcie się od przeszłości, szczególnie że również może oznaczać nowy etap w życiu. Jeżeli we śnie mamy ścięte włosy, to niedługo będziemy musieli zmierzyć się z licznymi zmartwieniami oraz kłopotami. Jeżeli we śnie, to my ścinamy włosy innym, to osiągniemy zyski kosztem innych.

Obcięcie włosów najczęściej odnosi się do zmian w swoim życiu i przejście z jednego etapu do kolejnego. Zazwyczaj oznacza, to zakończenie pewnych spraw lub kłopotów, które od dawna mogły przyczynić się problemów w sferze osobistej. Także obcięcie włosów symbolizuje wejście w proces dojrzałości wewnętrznej. Obcięcie włosów we śnie często związane jest z przejściem ze stanu niedojrzałości emocjonalnej w stan, w którym zaczynamy życie postrzegać z innej perspektywy niż dotychczasowej. Włosy zazwyczaj symbolizują życie danej osoby, więc obcięcie włosów oznacza przerwanie więzi z przeszłości i ruszenie ku przyszłości. Także warto zwrócić uwagę na kontekst całej sytuacji. Jeżeli we śnie mamy długie, piękne włosy i ktoś nam obcina je bardzo krótko, to niestety, ale w naszym życiu mogą wydarzyć się pewne zdarzenia, które przyczynią się do smutku lub nieszczęścia.

Również obcięcie włosów lub całkowita zmiana fryzury związana jest z nowym etapem w życiu oraz zamknięciem przyszłości. Często taka sytuacja śni się osobom, które przeżywają w rzeczywistości ważne chwile lub musza podjąć radykalne decyzje, dotyczące ich życia. Może warto zapomnieć o przyszłości, szczególnie że nadmierne przywiązanie do wspomnień hamuje rozwój osoby śniącej?

Obcięcie włosów

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów