Powódź

Co może oznaczać sen, w którym widzimy powódź? Jeżeli we śnie widzimy powódź lub tracimy dobytek w trakcie powodzi, to warto zastanowić się nad swoimi emocjami oraz pewnymi zachowaniami. W interpretacji snu bardzo pomocne jest zapamiętanie jak największej ilości szczegółów, takich jak kontekst sytuacji, osoby pojawiające się w marzeniu sennym czy emocje towarzyszące naszym marzeniom sennym.

Symbolika powodzi w marzeniu sennym

Jak już wspomniano, znaczenie snu o powodzi zależy w główniej mierze od kontekstu sytuacji, emocji czy od postaci pojawiających się w marzeniu sennym. Jeżeli we śnie widzimy dużą powódź, to być może w świecie rzeczywistym zbyt często ulegamy wszelkim emocjom, które zaczynają nas przerastać. Może osoba śniąca zaczyna tracić kontrolę nad emocjami lub pewnymi sytuacjami, które mogą negatywnie oddziaływać na życie śniącego. A może osoba śniąca zbyt łatwo poddaje się wszelkim namiętnościom lub emocjom? A może zbyt emocjonalne podchodzi do pewnych spraw i ma tendencję do wyolbrzymiana konfliktów i problemów?

Jeżeli w marzeniu sennym widzimy zbliżającą się powódź, to niestety, ale nic nie wypełni pustki w życiu osoby śniącej. Może śniący odczuwa dużą samotność spowodowaną brakiem bliskiej osoby lub straciła miłość swojego życia? Czasami widok zbliżającej się fali wskazuje na ogromny przypływ emocji, które mogą przynieść wiele zniszczeń w życiu osobistym. Jeżeli we śnie widzimy powódź, która wdziera się do domów, to warto zwrócić uwagę na czystość wody. Jeśli we śnie widzimy czystą wodę, to możemy spodziewać się niezapowiedzianej wizyty ważnej osoby lub osiągnie duży sukces. A jeżeli we śnie widzimy zmąconą, brudną wodę, to niestety, ale w naszym życiu pojawią się liczne konflikty oraz przeszkody, które skutecznie będą hamowały rozwój śniącego.

Co może oznaczać sen, w którym widzimy i przeżyliśmy powódź?

Czasami ta sytuacja może oznaczać odwiedziny osoby, której nie darzymy większą sympatią lub zostaniemy zmuszeni do spędzania czasu wolnego. Jeżeli we śnie topimy się w trakcie powodzi, to w naszym życiu pojawi się szansa na odmianę swojego losu. Często sen o utonięciu w czasie powodzi może stanowić przestrogę przed zbytnim uleganiu emocjom, które mogą mentalnie zatopić śniącego. Może to odpowiedni czas na rozpoczęcie sprawowania kontroli nad emocjami? Również sen o utonięciu w trakcie powodzi może ostrzegać przed nadmiernym przywiązaniem się do rzeczy materialnych. Czasami wystarczy niepomyślny zbieg okoliczności, który może sprawić, że utracimy cały swój dobytek. Także we śnie może pojawić się sytuacja, w której tracimy cały nasz dobytek w trakcie powodzi. Jeżeli we śnie tracimy majątek, to być może nie warto aż tak dużej wagi przykładać do osiągania sukcesów w sferze finansowej. Zazwyczaj sen o utracie majątku może przestrzegać przed zagubieniem się w życiu i porzuceniem najważniejszych wartości moralnych.

A jeżeli we śnie widzimy kulminacyjną falę, to być może zbyt często ulegamy złudnym emocjom w naszym życiu. Widok utonięcia bliskich osób w trakcie powodzi, może stanowić przestrogę przed poważnymi konfliktami rodzinnymi, które mogą odcisnąć piętno na relacjach między bliskimi. Także widok zalanego i zniszczonego domu rodzinnego oznacza problemy oraz liczne nieporozumienia w gronie rodzinnym. Może warto zachować cierpliwości i wyrozumiałość w pewnej sprawie, która już od dawna poróżniła rodzinę? Jeżeli śnimy, że fala powodzi ustępuję, to być może w świecie rzeczywistym nasze problemy zostaną szybko rozwiązane bez naszego udziału. W tym przypadku, również ustępująca fala wskazuje na odzyskanie kontroli nad swoimi emocjami, życiem i pewnymi sprawiamy, które mogły sprawić, że poczuliśmy się wyjątkowo przytłoczeni.

Symbolika powodzi w kontekście kultury

Co ciekawe, sen o powodzi ma znaczenie związane z kulturą danego regionu. W wielu miejscach na świecie powódź może oznaczać koniec świata, zniszczenie lub oczyszczenie i pojawienie się nowego etapu. W znaczeniu symbolicznym sen o powodzi odnosi się do zakończenia pewnego etapu w życiu i rozpoczęcie nowego rozdziału własnej egzystencji. Może to czas na odcięcie się od przeszłości i spojrzenie ku przyszłości? Czasami zamknięcie bolesnego etapu w życiu wymaga całkowitego poświęcenia i „zniszczenia” dawnych poglądów, przekonań czy postaw.

Inne znaczenie snu:

Powódź

Przeszukaj sennik:

Interpretacja innych snów